niemcy milog

Czym jest milog?

Od pewnego momentu, firmy transportowe, a raczej ich funkcjonowanie, są regulowane przez nowelizowane systemy prawne, wprowadzone w szczególności w takich krajach jak Niemcy, czy też Francja. Od tego momentu, pracujący tam kierowcy muszą mieć naliczane wynagrodzenie według obowiązującej w danym kraju stawki minimalnej. Dodatkowo, konieczne jest powołanie reprezentanta, który miałby pośredniczyć w kontaktach pomiędzy daną firmą transportową a służbami porządkowymi.

Dokładna charakterystyka – milog

niemcy milogPierwszym krajem, w którym takie prawo wprowadzono, były Niemcy. Z czasem jednak kolejne kraje zaczęły wprowadzać podobne prawo jak wspomniany wcześniej milog, a jednym z takich krajów jest Francja – milog był w tym przypadku wzorem do stworzenia prawa zwanego jako Loi Macron. Również w przypadku tego prawa, każda firma transportowa, która ma działać na terenie Francji, musi powołać na stanowisko odpowiedniego reprezentanta. Jego głównym obowiązkiem będzie okazywanie w trakcie kontroli drogowych takich dokumentów, jak pozwolenie na prace, dokumentu potwierdzającego badania lekarskie pracownika, czy też odcinka wypłaty. W przypadku, gdy reprezentant danej firmy, nie będzie w stanie przedstawić wymienionych dokumentów, firmie grozi nie tylko karą grzywny, ale także i kara więzienia.

francja milogWedług zasad znowelizowanego prawa pracy, takie działanie będzie traktowane jako utrudnienie obowiązków inspektorowi pracy. Wszystkie te zasady są widocznie oparte na wcześniej wprowadzonym w Niemczech, prawie milog. Pewne zbieżności można także zaobserwować w tym, że stawka za godzinę pracy w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych na terenie Francji, również musi zostać wyrównana do tej, która obowiązuje we Francji rodzimych przedsiębiorców. Z jednej strony celem takich zapisów jest ustandaryzowanie warunków pracy na terenie Francji. Z drugiej strony zaś, prawo to okazuje się być sporym ułatwieniem dla obowiązków wykonywanych przez inspektorów pracy. Po prostu znacznie łatwiejsze jest obliczenie kwoty należnej za wykonaną pracę, podczas kontroli inspekcji pracy, gdy jest ona wyrównana do obowiązujących w danym kraju standardów.

Od pewnego czasu coraz większa liczb krajów europejskich wprowadza różnego rodzaju regulacje prawne, które mają obowiązywać w szczególności firmy transportowe. Ich celem, jest ustandaryzowanie warunków pracy zagranicznych kierowców do standardów pracy, które obowiązują w danym kraju. Okazuje się być to sporym ułatwieniem w szczególności dla obowiązków i czynności, które są wykonywane w czasie kontroli przez Inspektorów pracy.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.impolsarl.com!